Vāveris, G. “Organizētā Sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās Komitejas darbība Un Otrās Viskrievijas olimpiādes Norise (1911–1915)”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 2, June 2017, pp. 13-27, https://journal.lu.lv/luzv/article/view/479.