Taurēns, J. “Redakcijas kolēģijas Ievads”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 1, May 2023, pp. 9-10, https://journal.lu.lv/luzv/article/view/464.