Taurēns, J. “Jauns skatījums Uz Padomju impērijas Sabrukumu: Recenzija Par grāmatu: Vladislav Zubok. Collapse. The Fall of the Soviet Union. New Haven, London 2021. 536 p. ISBN 978-0-300-26817-1”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 13/14, Feb. 2023, pp. 162-4, doi:10.22364/luzv.13.14.10.