Taurēns, J. “Latviešu Trimda Un Trešā Atmoda (1988–1990): Starp tradīciju Un revolūciju”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 13/14, Jan. 2023, pp. 101-14, doi:10.22364/luzv.13.14.06.