[1]
A. Stranga, “Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs: II daļa”, LUZV, no. 6, pp. 13–30, Aug. 2019.