[1]
K. Beķere, “Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai”, LUZV, no. 4, pp. 141–158, Apr. 2018.