[1]
J. Taurēns, “Latviešu trimda un Trešā atmoda (1988–1990): starp tradīciju un revolūciju”, LUZV, no. 13/14, pp. 101–114, Jan. 2023.