Taurēns, J. (2023) “Pētījums par latviešu trimdas politisko darbību: Recenzija par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga 2022. 303 lpp. ISBN 978-9934-18-870-1”, Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (16), pp. 98–102. Available at: https://journal.lu.lv/luzv/article/view/640 (Accessed: 19 June 2024).