Stranga, A. (2019) “Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs: II daļa”, Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), pp. 13–30. doi: 10.22364/lvzv.6.01.