Beķere, K. (2018) “Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai”, Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), pp. 141–158. doi: 10.22364/luzv.4.2017.10.