Taurēns, J. (2018) “Redaktora sleja ”, Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), pp. 9–10. doi: 10.22364/luzv.4.2017.01.