Taurēns, J. (2023) “Latviešu trimda un Trešā atmoda (1988–1990): starp tradīciju un revolūciju”, Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (13/14), pp. 101–114. doi: 10.22364/luzv.13.14.06.