Taurēns, Jānis. 2021. “Latvijas diplomāti Par mūsu ārpolitikas Simtgadi: Recenzija Par grāmatu: Mārtiņš Drēģeris (sast.). Latvijas diplomātijas Gadsimts. Latvijas diplomātijas Un ārlietu Dienesta Pirmais Gadsimts (1919–2019) diplomātu esejās. Rīga 2020. 606 Lpp. ISBN 978-9934-0-8820-9”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 9/10 (March):151-54. https://doi.org/10.22364/luzv.9.10.08.