Stranga, Aivars. 2019. “Latvijas kultūras Un mākslas sovetizācija Pirmajā Padomju okupācijas gadā: 1940. Gada jūnijs – 1941. Gada jūnijs: II daļa”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 6 (August):13-30. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.01.