Beķere, Kristīne. 2018. “Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: Darbība Latvijas neatkarības Idejas saglabāšanai”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 4 (April):141-58. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.10.