Vāveris, Guntis. 2017. “Organizētā Sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās Komitejas darbība Un Otrās Viskrievijas olimpiādes Norise (1911–1915)”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 2 (June):13-27. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/479.