Taurēns, Jānis. 2023. “Redakcijas kolēģijas Ievads”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 1 (May):9-10. https://journal.lu.lv/luzv/article/view/464.