Taurēns, Jānis. 2023. “Latviešu Trimda Un Trešā Atmoda (1988–1990): Starp tradīciju Un revolūciju”. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, no. 13/14 (January):101-14. https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.06.