BEĶERE, K. Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, [S. l.], n. 4, p. 141–158, 2018. DOI: 10.22364/luzv.4.2017.10. Disponível em: https://journal.lu.lv/luzv/article/view/513. Acesso em: 24 apr. 2024.