TAURĒNS, J. Latviešu trimda un Trešā atmoda (1988–1990): starp tradīciju un revolūciju. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, [S. l.], n. 13/14, p. 101–114, 2023. DOI: 10.22364/luzv.13.14.06. Disponível em: https://journal.lu.lv/luzv/article/view/454. Acesso em: 19 jun. 2024.