Stranga, A. (2019). Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs: II daļa. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (6), 13–30. https://doi.org/10.22364/lvzv.6.01