Beķere, K. (2018). Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (4), 141–158. https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.10