Vāveris, G. (2017). Organizētā sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās komitejas darbība un Otrās Viskrievijas olimpiādes norise (1911–1915). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (2), 13–27. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/479