Taurēns, J. (2016). Valsts drošības komitejas aģentu kartotēkas publiskošanas mēģinājumi 8. Saeimas periodā (2004–2006). Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 74–86. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/469