Taurēns, J. (2023). Redakcijas kolēģijas ievads. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (1), 9–10. Retrieved from https://journal.lu.lv/luzv/article/view/464