Taurēns, J. (2023). Jauns skatījums uz padomju impērijas sabrukumu: Recenzija par grāmatu: Vladislav Zubok. Collapse. The Fall of the Soviet Union. New Haven, London 2021. 536 p. ISBN 978-0-300-26817-1. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (13/14), 162–164. https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.10