Taurēns, J. (2023). Latviešu trimda un Trešā atmoda (1988–1990): starp tradīciju un revolūciju. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture, (13/14), 101–114. https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.06