(1)
Stranga, A. Latvijas kultūras Un mākslas sovetizācija Pirmajā Padomju okupācijas gadā: 1940. Gada jūnijs – 1941. Gada jūnijs: II daļa. LUZV 2019, 13-30.