(1)
Beķere, K. Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: Darbība Latvijas neatkarības Idejas saglabāšanai. LUZV 2018, 141-158.