(1)
Vāveris, G. Organizētā Sporta kustības vēsture Rīgā: Baltijas Olimpiskās Komitejas darbība Un Otrās Viskrievijas olimpiādes Norise (1911–1915). LUZV 2017, 13-27.