(1)
Taurēns, J. Redakcijas kolēģijas Ievads. LUZV 2023, 9-10.