(1)
Taurēns, J. Latviešu Trimda Un Trešā Atmoda (1988–1990): Starp tradīciju Un revolūciju. LUZV 2023, 101-114.