[1]
Taurēns, J. 2023. Pētījums par latviešu trimdas politisko darbību: Recenzija par grāmatu: Kristīne Beķere. Latvijas labā. Politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.–80. gados. Rīga 2022. 303 lpp. ISBN 978-9934-18-870-1. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 16 (Dec. 2023), 98–102.