[1]
Beķere, K. 2023. Redaktora sleja. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 15 (Sep. 2023), 9–10.