[1]
Stranga, A. 2019. Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju okupācijas gadā: 1940. gada jūnijs – 1941. gada jūnijs: II daļa. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 6 (Aug. 2019), 13–30. DOI:https://doi.org/10.22364/lvzv.6.01.