[1]
Beķere, K. 2018. Latvieši Dienvidamerikā 1945–1991: darbība Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 4 (Apr. 2018), 141–158. DOI:https://doi.org/10.22364/luzv.4.2017.10.