[1]
Taurēns, J. 2023. Redakcijas kolēģijas ievads. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 1 (May 2023), 9–10.