[1]
Taurēns, J. 2023. Latviešu trimda un Trešā atmoda (1988–1990): starp tradīciju un revolūciju. Journal of the University of Latvia. History | Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 13/14 (Jan. 2023), 101–114. DOI:https://doi.org/10.22364/luzv.13.14.06.