1.
Beļska A. Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law. JULL [Internet]. 2010 Sep. 16 [cited 2024 May 25];(1):194-208. Available from: https://journal.lu.lv/jull/article/view/280