Beļska, Agnese. “Padomju krimināltiesību Ietekme Uz Vainas Teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 1 (September 16, 2010): 194–208. Accessed May 25, 2024. https://journal.lu.lv/jull/article/view/280.