Kārkliņš, Jānis. “Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Un nākotnes perspektīvas Kontekstā Ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā Uz Vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 3 (September 15, 2012): 133–150. Accessed April 18, 2024. https://journal.lu.lv/jull/article/view/253.