Beļska, A. “Padomju krimināltiesību Ietekme Uz Vainas Teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 1, Sept. 2010, pp. 194-08, https://journal.lu.lv/jull/article/view/280.