Kārkliņš, J. “Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Un nākotnes perspektīvas Kontekstā Ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā Uz Vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 3, Sept. 2012, pp. 133-50, https://journal.lu.lv/jull/article/view/253.