[1]
J. Kārkliņš, “Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi”, JULL, no. 3, pp. 133–150, Sep. 2012.