Beļska, A. (2010) “Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law”, Journal of the University of Latvia. Law, (1), pp. 194–208. Available at: https://journal.lu.lv/jull/article/view/280 (Accessed: 25 May 2024).