Beļska, Agnese. 2010. “Padomju krimināltiesību Ietekme Uz Vainas Teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 1 (September):194-208. https://journal.lu.lv/jull/article/view/280.