Kārkliņš, Jānis. 2012. “Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Un nākotnes perspektīvas Kontekstā Ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā Uz Vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi”. Journal of the University of Latvia. Law, no. 3 (September):133-50. https://journal.lu.lv/jull/article/view/253.