Beļska, A. (2010). Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 194–208. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/280