Innus-Pāvelskopa, S. (2013). Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija. Journal of the University of Latvia. Law, (4), 40–56. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/230