(1)
Beļska, A. Padomju krimināltiesību Ietekme Uz Vainas Teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law. JULL 2010, 194-208.